C H W I A Ł K O W S K I   C O N S U L T I N G
  MARCIN CHWIAŁKOWSKI

Konsultant wdrożeniowy aplikacji Oracle e-Business Suite.

Moduły: Księga Główna, Należności, Zobowiązania, Zarządzanie Środkami Pieniężnymi, Środki Trwałe

KONTAKT:
CHWIAŁKOWSKI CONSULTING
Marcin Chwiałkowski
ul. Olipmijska 6/15
80-180 Gdańsk
tel. +48 607284345
email: marcin(at)chwialkowski.plView Marcin Chwialkowski's profile on LinkedIn
  ©CHWIAŁKOWSKI CONSULTING 2006
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!